duminică, 19 iunie 2016

Din Lumină

Limbile de foc coboară în chip tainic pe altar
Să primească tot norodul, haină albă și-al tău har.
Noi apostoli să se nască și să ducă vestea-n lume,
Că Hristos cel Înviat a făcut mare minune!

Pe Golgota răstignirii urcă Sfântul pentru noi
Să ne mântuim cu toții, să ne scape din nevoi!
Peste clipele anoste se pogoară har și milă
Urcă treaptă după treapă și făptură cea umilă!

Își dau mână-n rugăciune cerul și pământul iar,
Ca în inima curată să coboare al tău har.
Serafimi, arhangheli, îngeri ne arată calea dreaptă,
Lumea să deschidă ochii să devină înțeleaptă!

Clopotele rup tăcerea ne trezesc din adormire
Să vedem lucrarea sfântă, cu sfială și uimire!
Toaca spune rugăciunea vin apostolii pe cale
Și din cerul de lumină tornă mir de împăcare!

Fariseii nu cutează să mai spună vreun cuvânt
Văd prin ochiul îndoielii, frunza spulberată-n vânt...
Argumente nu mai au, când prin piatră trece duhul
Și cu pacea Învierii este primenit văzduhul!

Din Lumina pogorâtă vin să iau și eu Lumină
Să îmbrac o haină nouă, să mă lepăd de-a mea vină!
Slavă Ta să o spun lumii, celei care vrea s-asculte
Și nu este prinsă Domne, doar în grijile de multe!

Limbile de foc coboară în chip tainic peste noi
Să primim mereu putere și să trecem prin nevoi!
Bucuriei să-i gătim un loc drag în casa noastră,
Pentru fiecare clipă să deschidem o ferestra!

foto sursă internet

19.06.2016

Camelia Cristea


sâmbătă, 11 iunie 2016

Pui de Om...


Poem dedicat Alexiei -Teodora Cristea

Pui de Om ce mult aș vrea
Să te țin în poala mea,
Timpu-n loc să stea o clipă
Dorului să-i pun aripă...

O poveste eu ți-aș spune
Cu minunile din lume,
Zânele s-ar aduna
Să-ți aducă câte-o stea!

Ochii tăi plini de lumină
Ceru-n suflet mi-ar lăsa
Nu m-aș teme de minciună
Și nici de povară mea...

Am clădi palate iar
Dintr-un zâmbet de ștrengar...
În obraji, bujori ne-ar crește
Scriem file de poveste!

Peste noi ar ninge crini
Dorul tu ai să-mi alini
Zilele ne-ar părea veacuri,
Pentru toate-am avea leacuri.

Lumea simplu s-ar schimba
Bucurie noi i-am da
Și un strai de viorele
Să-nflorescă printre ele...

22 mai 2016
Camelia Cristea