duminică, 29 ianuarie 2023

Rugăciunea se înalță

 


Toarce noaptea din fuior liniștea ce se pogoară

Peste sufletul ce vrea să mai urce înc-o scară,

Candela arde-n tăcere neputinți și frici mărunte,

Omul să nu rătăcească iar în grijile de multe!


Luna nouă, dar și veche, prinde cerul de-o ureche

Și ascultă în tăcere, ruga ca pe -o mângâiere!

Îngeri, serafimi, arhangheli, stau de veghe la hotar

Mesageri ce duc spre Domnul ruga sfântă prinsă-n jar.


Un mister ce ne cuprinde ca-ntr-o mantie de nea

Cu isopul rugăciunii fuge boala cea mai grea

Dar leproșii vindecați uită iar să mulțumească,

Unul singur se întoarce într-o lacrimă firească!


Toarce noaptea din fuior liniștea ce se pogoară

Rugăciunea se înaltă, lasă inima ușoară.

Stelele îmbracă cerul, cu lumini și licurici

Candele ce ard de veacuri pentru oamenii cei mici…18.01.2023


foto sursa internet


Camelia Cristea

vineri, 20 ianuarie 2023

Răbdarea
Pusă iar la încerare și trecută-n tăvălug

Mă grăbesc să evadez și din mine vreau să fug.

Când privesc în jos, doar teamă și o mare neputință,

Lacrimi curse cu durere într-un ceas de pocăință.


Stânga, dreapta, vicleșug! -Întreb Doamne, un’ să fug?

Cerul Tău e sus și are stele multe și un soare,

Cum s-ajung acolo eu, spune-mi Îngere e greu?

Vreau să fug din lumea mare, că e plină și mă doare!


Îngerul mirat se uită și îmi spune să aștept...

-Graba strică tot în viață, nu- i cinstit și nu-i corect!

-Pune mintea-n rugăciune și genunchiul în pământ,

Dumnezeu în lumea asta, are ultimul cuvânt!


Cu bagajul greu în spate, mă pogor în mine iar

Și rog cerul să-mi trimită o răbdare acum în dar...

S-o împart cu cei mai tineri, când iau viața toată-n piept

Iar când totul se sfărâmă, să nu spună că-i nedrept!


S-o împart cu cei maturi, când tânjesc să mai trăiască

Cum vor ei și nicidecum, după legea creștinească!

Cu cei vârstnici și grăbiți să împart Doamne răbdarea,

În paharul plin cu apă să nu vadă toată sarea!


Pusă iar la încerare și trecută-n tăvălug

Mă pogor în rugăciune și de mine nu mai fug…

Sap adânc la pomul vieții să dea rodul cel dorit

Și să uit că-n suferință am căzut și-am pătimit…..


18.01.2023

foto sursa internet


Camelia Cristea