duminică, 29 martie 2020

LinișteaLiniștea toată se-înalță-n cuvinte,
Clipa-i senină și totuși fierbinte,
Ruga coboară, smerită-n amin,
Cu toată nădejdea spre Tine eu vin!

Natura-i curată și cerul senin,
Totul e simplu și -atât de divin,
Omul privește, se miră și tace,
Închis stă în sine, n-are ce face.

Trimite Tu îngeri, aici pe pământ,
S-aducă lumină și darul cel sfânt
Vindecă boală, oprește urgia,
Ferește de rele, acum România!

Strânge-Ți copiii plecați azi la piept,
Și învață tot omul, ce-i sfânt și ce-i drept,
Ruga s-aducă în toți alinare,
Vindecă timpul și tot ce ne doare!

Alungă risipa crescută în noi,
Ne scapă de boală, și atâtea nevoi,
Lacrima vremii să aducă credință,
Omul e astăzi în neputință!

Liniștea toată și mugur de floare,
Fă să auzim a Ta chemare
Spală păcatul și răul din lume,
Te rog Părinte, mai fă o minune!


foto sursa internet
Camelia Cristea

sâmbătă, 21 martie 2020

Rugă
Timpul risipă în mreje de vremi,
Cu mila Ta sfântă mereu să ne chemi
Alături de Tine Golgota se urcă,
Calea aceasta-i atât de abrută.

Crucea se înaltă cu vîrful spre cer
Prin lumea-n derivă eu să mai sper,
Cuvântul acesta s-aducă iubire
Să împlinim a nostră menire.

Jerfa cea sfântă să dea alinare,
Ruga aprinsă, iubire, împăcare,
Norii furtunii să-i risipească,
Firul de iarbă, în tihnă să crească!

Copiii să înalțe smeie-n senin,
Cu rugăciune la Tine azi vin
Iartă păcatul, minciuna, trădarea,
În ochiul curat, albastră e zarea.

Copacii să scalde în muguri lumina,
Omul să-și vadă, putința și vina
Calea spre Tine, în miezul de noapte
Înaltă-l din el, prin bunele fapte!

Mirul iubirii să-l pui iar în noi,
Să trecem smeriți prin aste-nevoi
Întăriți în credință, cu inimi curate
De colțul de rai, să avem cu toți parte!

https://confluente.org/camelia_cristea_1584814925.html
21.03.2020

foto sursa internet

Camelia Cristea


Pădurile

Pădurile dorm, răstignite pe cruci  
Nici nu știi, nici nu vezi, pe unde să apuci  
Tăceri de mormânt și liniștea grea,  
Apasă pe timpul, ce ia tot ce vrea…  
  
Pădurile dorm pe umerilor lor,  
Ca somnul acesta să fie ușor  
Un freamăt se-aude, e vântul hoinar,  
Tăcerea mă strânge, nu e-n zadar!  
  
Pădurile dorm pe brațe întinse,  
Când îngerii vin să fie cuprinse  
Lumina lină să cadă ușor  
Să aline tăcerea și ultimul dor…  
  
foto sursa internet  
  
Camelia Cristea 

luni, 16 martie 2020

Clipa…E soare aici și atât de frumos,
Dar drumu-i pustiu și noduros,
Doar raze blânde îl mângâie lin
Cuvântul aș vrea să fie senin.


Păsările cântă în cor armonii,
Magnolia înflorește în gardurile vii
Copacii gătiți în rochii de gală
Valsează albul în liniștea goală…


Din geamuri, albastru, ochi de copil,
Privește cu doru-i rebel și zglobiu…
Vântul adie atâtea păreri,
Floarea de colț se uită-n spre ieri.


Sirenele taie liniștea toată,
Lumea-I departe și tare speriată...
Pustiul se plimbă pe străzi fără teamă
Clipa această ușor de destramă….


Panică urcă pe scări triumfal
Marea în zbucium aruncă un val,
Clepsidra își scurge nisipul duios
Ruga se înaltă ușor, glorios.


Clopotul cântă un psalm de durere,
Fă să înțelegem de a Ta vrere
Ochiul luminii să vadă ce-i viu…
Atât cât e vreme și nu-i prea târziu!


16.03.2020
Camelia Cristea


duminică, 15 martie 2020

Un trecător...
Acorduri prea ample și inima cântă,
Dorul din mine parcă cuvântă
Firul de ață se rupe ușor,
În lumea aceasta sunt călător…

Armuri am să-mi pun, să trec prin viață,
Un zâmbet duios de dimineață
Gânduri curate, fierbinți la amiază,
Prin vremi tumultoase să rămân trează.

Din ruga aprinsă îmi iau iar elan
Să nu treacă timpul, risipă în van,
Prea multe griji împiedică clipa,
Zborul să oprescă, să-i rupă aripa.

Duioase aminitiri și alba năframă,
Se strâng în suflet că într-o ramă,
Acolo e Mama, duioasă de ea,
Prin veac de lumină, mereu o să stea!

Acorduri prea ample și inima cântă,
Dorul din mine parcă cuvântă
Firul de ață se rupe ușor...
Sunt un om simplu, un trecător...


foto sursa internet
Camelia Cristea

sâmbătă, 14 martie 2020

Pacea
Peste zarva toată, cerul stă să cadă,
Totul e pe fugă, totul e pe grabă,
Azi prea mulți cuvântă, dar puțini grăiesc
Trist e că se crede că este firesc!

Peste zarva toată, mai răsare soare
Să aducă-n lume, blândă alinare
Omu împovărat să vină să ia,
Caldurea cea sfânta iar în viață sa!

Peste lumea toată, plouă-n chip firesc
Omul să îl spele, de ce-i pământesc..
Să fie lumină, bun și înțelept
Ploaia acesta Doamne, eu o tot aștept!

Peste zarva toată, cerul stă să cadă
Totul e pe fugă, totul e pe grabă,
Seara se coboară în liniștea ei
Pace-n cer și lume, Doamne dacă vrei!

foto sursa internet
Camelia Cristeajoi, 12 martie 2020

Maică Sfântă
Peste vremurile tulburi,
Peste vremi de încercare,
Maică Sfântă Preacurată
Să ne fii o alinare!

Peste gloata cea nebună
Care n-are nici un rost,
Maică Sfântă Preacurată
Să ne fii un adăpost!

Toți copiii ce te roagă
Să îi ei în paza Ta,
Maică Sfântă Preacurată
Asta e dorința mea.

Nu lăsa ca-n rătăcire,
Să ne pierdem de frumos
Maică Sfântă Preacurată,
Să ne faci precum am fost!

Întărește-ne în rugă,
Și-n virtuți de s-ar putea,
Maică Sfântă Preacurată,
Fie în toate voia Ta.

Frații toți, doar împreună
Să-i aduni la pieptul Tău
Maică Sfântă Preacurată,
Ne ferește de cei rău!

Iar prin lacrima tăceri,
Ce-a rănit și a trădat
Maică Sfântă Preacurată,
Ne ferește de păcat!

Scutul tău să stea alături,
Să ne apere de rău
Maică Sfântă Preacurată
Ăsta este crezul meu!


Pentru toată neputința
Ce-a trecut și prin deșert,
Maică Sfântă Preacurată,
Mă căiesc și vreau să iert!

Cu iubirea Ta prea sfântă,
Ne ferește de ce-i rău
Maică Sfântă Preacurată,
Eu sunt și copilul Tău!

Într-un ceas de pocăință
Lacrima o pun să stea
Maică Sfântă Preacurată
La sfânta icoană Ta!

foto sursa internet

Camelia Cristeavineri, 6 martie 2020

Muguri de lumină

Peste liniștea albastră se pogoară cerul tot
Neputința unei zile, din mine aș vrea s-o scot.
Pe altarul rugăciunii să înflorescă iarăși crini,
Să ne dăm cu toții mâna, suntem prieteni, nu străini!

Peste zarva unei zile, cu miros și iz de ceartă,
Tu pogoară-Ți mâna sfântă, ne întărește și ne iartă!
Pașii să-I purtăm destoinici pe cărările cu flori,
Să ne chemi când risipiți ne mai rătăcim prin nori…

Peste liniștea albastră, stelele se-aprind pe cer,
Mă cuprinde o pace sfântă, învăluită în mister.
Ziua trece șovăielnic, pe tărâmul nu știu cui
Noptea arde lumânarea timpului plecat hai-hui..

Rugăciunea se aprinde pe altarul de speranță,
Pentru fiecare frate să mă dai încă o șansă.
Liniștea să ne cuprindă, adunați nu risipiți,
Să fim muguri de lumină și de Tine ocrotiți!

foto sursa internet


Camelia Cristea