duminică, 19 iunie 2016

Din Lumină

Limbile de foc coboară în chip tainic pe altar
Să primească tot norodul, haină albă și-al tău har.
Noi apostoli să se nască și să ducă vestea-n lume,
Că Hristos cel Înviat a făcut mare minune!

Pe Golgota răstignirii urcă Sfântul pentru noi
Să ne mântuim cu toții, să ne scape din nevoi!
Peste clipele anoste se pogoară har și milă
Urcă treaptă după treapă și făptură cea umilă!

Își dau mână-n rugăciune cerul și pământul iar,
Ca în inima curată să coboare al tău har.
Serafimi, arhangheli, îngeri ne arată calea dreaptă,
Lumea să deschidă ochii să devină înțeleaptă!

Clopotele rup tăcerea ne trezesc din adormire
Să vedem lucrarea sfântă, cu sfială și uimire!
Toaca spune rugăciunea vin apostolii pe cale
Și din cerul de lumină tornă mir de împăcare!

Fariseii nu cutează să mai spună vreun cuvânt
Văd prin ochiul îndoielii, frunza spulberată-n vânt...
Argumente nu mai au, când prin piatră trece duhul
Și cu pacea Învierii este primenit văzduhul!

Din Lumina pogorâtă vin să iau și eu Lumină
Să îmbrac o haină nouă, să mă lepăd de-a mea vină!
Slavă Ta să o spun lumii, celei care vrea s-asculte
Și nu este prinsă Domne, doar în grijile de multe!

Limbile de foc coboară în chip tainic peste noi
Să primim mereu putere și să trecem prin nevoi!
Bucuriei să-i gătim un loc drag în casa noastră,
Pentru fiecare clipă să deschidem o ferestra!

foto sursă internet

19.06.2016

Camelia Cristea


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu